040-219 219 rektor@pilens.org

Montessoriskolan Pilen

Välkommen till oss

 

Pilens Montessoriskola ligger vackert beläget på Söderslätt i Trelleborgs kommun. Skolan ligger i Fru Alstad i en lugn och trygg bymiljö med den skånska naturen in på knuten. Pilens Montessoriskola drivs av en ekonomisk förening som ett föräldrakooperativ och verksamheten sträcker sig från förskola upp till 6:e klass samt ett fritidshem. Vi har en lugn och inspirerande Montessori-miljö med mindre klasser och verksamheten genomsyras enligt Maria Montessoris tankar och idéer. Småskaligheten på Pilen gör att varje barn får stora möjligheter att uttrycka sig och bli sett. Pedagogerna är behöriga med en individuell fortbildningsplan. 

 

Montessoripedagogiken är ett sätt att ta vara på barnens naturliga nyfikenhet och vilja att lära. I en Montessoriklass visar läraren barnen vägen till kunskapen. Barnen får lära sig i sin egen takt och mognad utan störande avbrott i koncentrationen. 

 

 

Ansök

Våra verksamheter

Pilens Montessoriskola drivs av en ekonomisk förening som ett föräldrakooperativ och verksamheten sträcker sig från 1 års ålder upp till 6:e klass, samt Fritids. I ett föräldrakooperativ som Pilen tar varje familj en aktiv del i skolans verksamhet, deltar i föräldrautbildningar, tar del i fixardagar och på andra sätt gör Pilen till det där lilla extra.

Kommande händelser